Przyszłość: Czy firmy technologiczne będą chronić prywatność użytkowników?

Przyszłość: Czy firmy technologiczne będą chronić prywatność użytkowników?

Według raportu Digital Society Index (Indeks Społeczeństwa Cyfrowego) 2019 wydanego przez Dentsu Aegis Network – tak, mamy do czynienia z kryzysem zaufania do gospodarki cyfrowej. Pomimo powszechnego uznania użyteczności usług cyfrowych, wiele podstawowych potrzeb, m.in. psychologicznych i społecznych związanych z transformacją cyfrową, wciąż nie jest spełnionych. Wraz ze spadkiem zaufania do technologii cyfrowych skłania to konsumentów do ponownego przejęcia kontroli nad swoimi cyfrowymi doświadczeniami, co ma istotne konsekwencje dla biznesu.

1. Ludzie na co dzień korzystający z Internetu są coraz bardziej świadomi i krytyczni co do zarządzania danymi przez instytucje publiczne i przedsiębiorstwa prywatne.

Tylko 45% osób na całym świecie ufa, że przedsiębiorstwa przechowujące ich dane osobowe będą chronić ich prywatność! Osiem na dziesięć osób twierdzi, że przestałoby prowadzić interesy z organizacją, która wykorzystywała ich dane niezgodnie z przeznaczeniem, co stanowi najważniejszy czynnik nieufności. Obawy te wykraczają poza branżę technologiczną: wszystkie przedsiębiorstwa stosujące produkty i usługi cyfrowe znajdują się pod podobnym poziomem kontroli.
Podczas, gdy technologie cyfrowe zmieniają sposób, w jaki marki służą swoim klientom, brak zaufania i obawy o osobiste samopoczucie skłaniają ludzi do poszukiwania zdrowszej równowagi w konsumpcji mediów cyfrowych. Według badania 44% osób podjęło kroki w celu zmniejszenia ilości udostępnianych przez siebie danych online, 27% zainstalowało oprogramowanie blokujące reklamy, 21% ograniczyło ilość czasu spędzanego online lub na swoim smartfonie, a 14% dezaktywowało konto w mediach społecznościowych.

 

W przypadku niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych, które jest najważniejszym czynnikiem nieufności, przedsiębiorstwa muszą konkurować pod względem otwartości i przejrzystości w zakresie wykorzystywania danych jako pozytywnego źródła zróżnicowania. Koncentrując się na zaangażowaniu, nie docierać do marek może również zmaksymalizować wartość interakcji, ponieważ konsumenci coraz częściej sami inicjują ten moment.

 

2. Coraz większe obawy budzi wpływ technologii cyfrowych na nasze zdrowie i jakość życia.

Aż 33% ludzi odczuwa ich negatywne skutki, szczególnie zagrożeni są zaś młodzi ludzie. Ponad 57% ludzi jest zaniepokojonych tempem tych zmian – zaczynamy sobie bowiem zdawać sprawę że galopujący postęp technologiczny to nie tylko same dobrodziejstwa i ułatwienie naszego życia – ale także ogromne zagrożenia, między innymi totalny brak prywatności, czy – już widoczne – całkowite uzależnienie od przedmiotów elektronicznych.
Wobec takiej postawy, należy się spodziewać, że marki zdołają rozwiązać, w jaki sposób mogą pomóc ludziom w podjęciu własnej cyfrowej detoksykacji i stworzyć premię lojalnościową, pomagając im w interakcji na ich własnych warunkach.

 

Treść całego raportu można znaleźć tu: https://d1iydh3qrygeij.cloudfront.net/Media/Default/landing-pages/Digital_society_index.pdf

Czytaj również

1. Ambasador marki, czyli budowanie marki w Internecie
1192

Ambasador marki, czyli budowanie marki w Internecie

Budowanie wizerunku marki to proces kształtowania postrzegania marki przez jej klientów, społeczność oraz ogół społeczeństwa. Jest to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, ponieważ silny i pozytywny wizerunek marki może przyciągać klientów, budować lojalność i zaufanie, oraz umożliwiać osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Czytaj dalej