Twoje sprawy dostępne online - Strony internetowe dla jednostek użyteczności publicznej

Twoje sprawy dostępne online - Strony internetowe dla jednostek użyteczności publicznej

Jak pokazały dwa pandemiczne lata, większość biznesu całkiem dobrze poradziła sobie z przeniesieniem swoich usług do Internetu. W tyle nie pozostały także jednostki samorządowe. Coraz więcej urzędów i placówek użyteczności publicznej wprowadza obsługę online, dzięki której nie musimy osobiście stawiać się w urzędach. Wdrożenie takiego systemu wymaga bardzo dużo pracy i przygotowań, jest to jednak zdecydowanie gra warta świeczki.

1. Z punktu widzenia prawa…

Można powiedzieć, że pandemia wywróciła prawo w tym względzie do góry nogami. Istnieją jednak pewne zasady i przepisy, które regulują wszelkie działania urzędów online, a także ich funkcjonowanie w sieci.

 

Na stronie gov.pl, czytamy: “Coraz częściej do komunikacji z użytkownikami podmioty publiczne wykorzystują np. portale społecznościowe czy rekrutacyjne.

Wprawdzie nie masz wpływu na dostępność cyfrową tych portali, ale treści, które w nich zamieszczasz muszą być dostępne cyfrowo. Przykładowo, dodając filmy na portalu Youtube pamiętaj o napisach dla osób niesłyszących, w zdjęciach publikowanych na Facebooku czy Linkedinie dodaj opisy alternatywne itp. Jeżeli nie spełnisz tego warunku to te samo informacje musisz opublikować jeszcze raz, ale już w formie dostępnej cyfrowo. Musisz to zrobić nawet jeśli nie wynikało to nie z Twojej winy, ale np. ograniczeń danego portalu społecznościowego. Takie w pełni dostępne cyfrowo treści umieść na swojej stronie internetowej lub w BIPie.”

 

Minister Cyfryzacji odpowiada za monitorowanie na ile przepisy dotyczące dostępności cyfrowej są przestrzegane przez podmioty publiczne. Szczegółową metodologię tego monitoringu przygotowała Komisja Europejska.  Raz w roku wykonujemy audyt wybranych serwisów internetowych (od 2020r.) i aplikacji mobilnych (od 2021r.) podmiotów publicznych.

 

Jak więc widać, wszelkie prezentowane materiały i treści na stronach użyteczności publicznej muszą być dostępne w technologii WCAG, czyli dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jest to generalnie najważniejszy wymóg, który musi być absolutnie wypełniony by jakakolwiek witryna urzędu została opublikowana i ujrzała światło dzienne.

 

Wraz z postępem technologicznym w Polsce, w ustawach przeczytać można także, że  Dostępna strona administracji rządowej i samorządowej jest wymagana przez ustawodawcę od 2019 roku. Znaczy to więc, że samorządy wręcz muszą posiadać wersje stron internetowych.

 

2. WCAG - co to jest?

Wspominając o stronach użyteczności publicznej, możemy zatrzymać się przy technologii WCAG, czyli Web Content Accessibility Guidelines. 

Są to wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych.Obecnie obowiązuje wersja 2.1. Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają wytyczne WCAG nazywamy dostępnymi cyfrowo. Takie witryny są wymagane od 2019 roku, tak jak wspominaliśmy powyżej.

Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z ustawą, każdy obywatel może wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Podmiot zobowiązany jest nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową wraz z poprawnie opublikowaną elektronicznie Deklaracją Dostępności. Za niedopełnienie tych standardów grożą dotkliwe kary nakładane do momentu udostępnienia takiej wersji strony.

3. BIP, czyli Biuletyny Informacji Publicznej

Nieodzownym elementem urzędów i placówek miejskich jest Biuletyn Informacji Publicznej. Jest to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. do stworzenia strony podmiotowej BIP zobowiązane zostały m.in.: organy władzy publicznej, jednostki, samorządu terytorialnego, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, związki zawodowe i ich organizacje, partie polityczne.

 

Dodatkowo, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, witryna BIP musi być dostępny cyfrowo i spełniać zasady WCAG 2.1.

4. Jednostki użyteczności publicznej, czyli kto?

Mamy tu na myśli wszelkie urzędy i instytucje publiczne, fundacje i stowarzyszenia, państwowe szpitale i przychodnie, jednostki miejskie – urzędy miast, ngo-sy, placówki edukacyjne – szkoły, przedszkola i uniwersytety.

 

Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem bądź odświeżeniem strony www dla jednostek użyteczności publicznej – zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety i skontaktowania się z nami. Doradzimy, wycenimy i jak zawsze – damy z siebie 100% aby efekt końcowy zachwycił nie tylko Ciebie, ale i Twoich pacjentów i kontrahentów.

bip

jednostki publiczne

strony internetowe

wcag

Czytaj również