1236

Zagrożenia sztucznej inteligencji

Zagrożenia sztucznej inteligencji

Zagrożenia sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja (SI) ma potencjał do przyniesienia wielu korzyści społeczeństwu, ale wiąże się także z pewnymi zagrożeniami. Pojawienie się Chat GPT czy Midjourney (o której opowiemy szerzej w następnym artykule) przyniosło za sobą fale zachwytu nad możliwościami komercyjnych programów posługującymi się sztuczną inteligencją. Jednakże taki rozwój technologii niesie ze sobą nie tylko wielkie możliwości, ale też zagrożenia, w tym dla prywatności.

W dzisiejszym wpisie opiszemy główne zagrożenia sztucznej inteligencji.

1. Po pierwsze - Zagrożenia sztucznej inteligencji: bezpieczeństwo cybernetyczne

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do przeprowadzania zaawansowanych ataków cybernetycznych. Phishing, inżynieria społeczna, ataki DDoS czy próby włamania nie są niczym nowym, jednak musimy mieć na uwadze ich wzmożenie. AI może pomóc hakerom w automatyzacji i usprawnieniu tych ataków.

Mogą oni wykorzystywać technologie sztucznej inteligencji do ulepszania swoich strategii ataków i tworzenia bardziej wyrafinowanego złośliwego oprogramowania. Obejmuje to wykorzystanie AI do przyspieszenia procesu wykorzystywania luk w zabezpieczeniach, tworzenia nowego złośliwego oprogramowania i automatyzacji pozyskiwania cennych informacji. 

2. Po drugie: prywatność danych

Nie od dziś wiadomo, że bezpieczeństwo naszych danych w sieci powinno być priorytetem. Tymczasem, systemy sztucznej inteligencji mogą zbierać ogromne ilości danych o użytkownikach. Co to znaczy? To znaczy, że można mieć uzasadnione obawy związane z prywatnością. Niewłaściwe wykorzystanie tych danych może prowadzić do naruszenia prywatności i nadużyć.

Tutaj, od razu musimy coś wyjaśnić. Należy zrozumieć dwie kwestie:
Po pierwsze: Zrozumienie zgód na przetwarzanie danych. Zawsze powinniśmy dokładnie przeczytać i zrozumieć zgody na przetwarzanie danych, które podpisujemy. Te zgody określają, jak nasze dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane.

Po drugie: Wiedza o tym, jak dane są używane. Musimy być świadomi, jak nasze dane są wykorzystywane. Czy są one używane do ulepszania usług, czy są sprzedawane innym firmom? Czy są zabezpieczone przed hakerami?

3. Po trzecie - zagrożenia sztucznej inteligencji: Kwestie socjologiczno-psychologiczne.

Mamy tu na myśli dyskryminację i uprzedzenia. Jeśli algorytmy SI są trenowane na danych zawierających uprzedzenia lub dyskryminację, mogą one propagować te negatywne wzorce. To może prowadzić do niesprawiedliwego traktowania osób o różnych cechach, takich jak rasa, płeć czy orientacja seksualna.

Kolejną mocno ekonomiczną sprawą jest bezrobocie i zmiany na rynku pracy. Automatyzacja za pomocą SI może prowadzić do utraty miejsc pracy w niektórych sektorach gospodarki. Pracowników mogą czekać przekwalifikowywania, aby dostosować się do zmieniającego się rynku pracy. Oczywiście, jest to naturalny proces postępu, czy “technologizacji” świata, jednak za sprawą AI przebiegać on będzie znacznie szybciej.

Uzależnienie od technologii, to kolejny, często podnoszony temat. Zbyt duże poleganie na sztucznej inteligencji w różnych aspektach życia może prowadzić do uzależnienia od technologii. To może wpływać na zdolność ludzi do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Na koniec dodajmy etykę i odpowiedzialność. Decyzje podejmowane przez systemy SI mogą być trudne do zrozumienia i kontrolowania. To może rodzić pytania dotyczące etyki i odpowiedzialności za działania systemów SI.

4. Po czwarte: odpowiedzialność.

Jest to zagadnienie, które powoduje wiele pytań, a wciąż jest tak mało odpowiedzi. Obecnie, w Parlamencie Europejskim trwają prace nad ustanowieniem jednego spójnego prawa dotyczącego odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez AI. Obecnie, pytania pt. kto jest odpowiedzialny za decyzje systemu SI: twórca, operator czy sam system? pozostają do dowolnej interpretacji.

Już niedługo w Unii Europejskiej pojawi się regulacja poświęcona sztucznej inteligencji: AI Act (akt o sztucznej inteligencji). W założeniach miała ona promować europejskie, bardziej odpowiedzialne spojrzenie na AI. Niestety już projekt Komisji Europejskiej, z kwietnia 2021 r., okazał się mniej ambitny, niż zakładano. Luk nie uzupełniła też propozycja Rady Europejskiej z listopada 2022 r. (pisaliśmy już o niej pod koniec minionego roku).

W odpowiedzi na te zagrożenia, ważne jest, aby kontynuować badania nad etyką sztucznej inteligencji, tworzyć odpowiednie regulacje i zapewnić transparentność w dziedzinie sztucznej inteligencji. Warto również inwestować w edukację i podnoszenie świadomości, aby społeczeństwo mogło lepiej rozumieć i zarządzać technologią SI.

Złożoność oraz niesamowicie szybkie tempo, w jakim ewoluują cyfrowe zagrożenia, sprawiają, że chcąc za nimi nadążyć, dostawcy zarządzanych usług bezpieczeństwa muszą rozważyć, w jaki sposób należy wykorzystać pojawiające się technologie, rozwiązania i trendy. Pamiętajmy również, by szukając nowych rozwiązań, nie tylko patrzeć na najnowsze trendy i technologie, ale czerpać też wiedzę z doświadczeń swoich i innych. 

1236

Czytaj również

Luksusowe strony internetowe
1118

Luksusowe strony internetowe - nie wszystko złoto co się świeci

Luksusowe strony internetowe mają za zadanie zaprezentować markę i jej produkty lub usługi w ekskluzywny sposób. Projektowanie takich stron wymaga uwzględnienia najnowszych trendów w projektowaniu interfejsów oraz dbałości o najdrobniejsze detale. 

W dzisiejszym artykule skupimy się na niuansach i szczegółach, które determinują “luksusowość” stron internetowych.

 

Czytaj dalej

Black Friday i kampanie reklamowe w 2023 roku
1119

Black Friday i kampanie reklamowe w 2023 roku

Black Friday i kampanie reklamowe w 2023 roku. Co prawda listopad dopiero się zaczął. Wymyślenie, wykreowanie i zaplanowanie odpowiedniej kampanii na koniec miesiąca, gdy przypada Black Friday, jest na ustach wszystkich, którzy zajmują się marketingiem.

 

Trzeci kwartał roku to czas, gdy marketingowe kalendarze zapełniają się wyjątkowo intensywnie – a sezon najbardziej wzmożonych działań przed świętami, sylwestrem i całym zakupowym sezonem otwiera właśnie black friday.

W dzisiejszym wpisie zbierzemy i opiszemy najlepsze i najbardziej efektywne kampanie. 

 

Czytaj dalej