1820

Znak towarowy marki - z czym to się je i jest mi potrzebne?

Znak towarowy stanowi co do zasady oznaczenie nakładane na towar, lub pojawiające się za reklamach lub dokumentach związanych z usługą. Przepisy prawne mówią o znakach towarowych, lecz zrównują z nimi znaki usługowe. Ilekroć mowa jest o znaku towarowym, należy rozumieć pod tym określeniem również znak usługowy.

1. Tyle w teorii, są jednak różne rodzaje znaków towarowych… Jak to wszystko rozróżnić?

Znakiem słownym firmy Apple jest słowo Apple napisane standardową czcionką. Znakiem graficznym tej samej firmy jest logo w postaci nadgryzionego jabłka. Znakiem słowno-graficznym tej samej firmy będzie połączenie słowa Apple z grafiką jabłka.

 

Jak będzie z zakresem ochrony tych trzech rodzajów znaku towarowego? Słowo Apple jest tożsame w odbiorze klienta z nazwą firmy, a więc potencjalni nabywcy, rozmawiają o towarach, np. o komputerach Apple, a nie o sprzęcie z symbolem owocu. Używają więc słowa Apple. Trzeba więc stwierdzić, że najszerszy zakres ochrony wiążemy ze znakiem słownym. Trzecia forma, znak słowno-graficzny zawiera i słowo Apple i grafikę.

 

No dobrze – sworzyliśmy swoje logo, księgę znaku. Chcemy zastrzec swój znak towarowy. Jak to wygląda w praktyce? Sama procedura zastrzeżenia znaku towarowego na poziomie polskimi oraz europejskim wygląda podobnie. Są dwie różnice. Opłata w przypadku procedury unijnej jest wyższa, ale szybciej otrzymamy decyzję. Po opłaceniu wniosku jest on badany przez eksperta pod kątem braków formalnych oraz bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji wniosku. W przypadku braku nieprawidłowości znak podlega publikacji, co jest równoznaczne z rozpoczęciem trzymiesięcznego okresu sprzeciwowego. W tym czasie podmioty, które uważają, że znak podlegający rejestracji narusza ich prawa, mogą zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu.
Jeśli żaden podmiot nie zgłosi sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, na dowód czego wydawany jest certyfikat.

 

Czy znak towarowy jest mi potrzebny? Jeśli firmie zależy na posiadaniu takowego, chce się ona chronić przed plagiatami – jak najbardziej tak. Dodatkowo, w naszej nazwie występuje powszechnie używana fraza, np. “salon fryzjerski” to ze znakiem towarowym będzie się on wyróżniał na tle dziesiątek innych salonów fryzjerskich.

 

Dowiedz się więcej…

1820

grafika

księga znaku

logo

znak towarowy

Czytaj również

1. Ambasador marki, czyli budowanie marki w Internecie
1191

Ambasador marki, czyli budowanie marki w Internecie

Budowanie wizerunku marki to proces kształtowania postrzegania marki przez jej klientów, społeczność oraz ogół społeczeństwa. Jest to kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, ponieważ silny i pozytywny wizerunek marki może przyciągać klientów, budować lojalność i zaufanie, oraz umożliwiać osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Czytaj dalej