Logo - WEBLOG - Website Style - Tworzenie stron www
956

Znak towarowy marki - z czym to się je i jest mi potrzebne?

Znak towarowy stanowi co do zasady oznaczenie nakładane na towar, lub pojawiające się za reklamach lub dokumentach związanych z usługą. Przepisy prawne mówią o znakach towarowych, lecz zrównują z nimi znaki usługowe. Ilekroć mowa jest o znaku towarowym, należy rozumieć pod tym określeniem również znak usługowy.

1. Tyle w teorii, są jednak różne rodzaje znaków towarowych… Jak to wszystko rozróżnić?

Znakiem słownym firmy Apple jest słowo Apple napisane standardową czcionką. Znakiem graficznym tej samej firmy jest logo w postaci nadgryzionego jabłka. Znakiem słowno-graficznym tej samej firmy będzie połączenie słowa Apple z grafiką jabłka.

 

Jak będzie z zakresem ochrony tych trzech rodzajów znaku towarowego? Słowo Apple jest tożsame w odbiorze klienta z nazwą firmy, a więc potencjalni nabywcy, rozmawiają o towarach, np. o komputerach Apple, a nie o sprzęcie z symbolem owocu. Używają więc słowa Apple. Trzeba więc stwierdzić, że najszerszy zakres ochrony wiążemy ze znakiem słownym. Trzecia forma, znak słowno-graficzny zawiera i słowo Apple i grafikę.

 

No dobrze – sworzyliśmy swoje logo, księgę znaku. Chcemy zastrzec swój znak towarowy. Jak to wygląda w praktyce? Sama procedura zastrzeżenia znaku towarowego na poziomie polskimi oraz europejskim wygląda podobnie. Są dwie różnice. Opłata w przypadku procedury unijnej jest wyższa, ale szybciej otrzymamy decyzję. Po opłaceniu wniosku jest on badany przez eksperta pod kątem braków formalnych oraz bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji wniosku. W przypadku braku nieprawidłowości znak podlega publikacji, co jest równoznaczne z rozpoczęciem trzymiesięcznego okresu sprzeciwowego. W tym czasie podmioty, które uważają, że znak podlegający rejestracji narusza ich prawa, mogą zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu.
Jeśli żaden podmiot nie zgłosi sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, na dowód czego wydawany jest certyfikat.

 

Czy znak towarowy jest mi potrzebny? Jeśli firmie zależy na posiadaniu takowego, chce się ona chronić przed plagiatami – jak najbardziej tak. Dodatkowo, w naszej nazwie występuje powszechnie używana fraza, np. “salon fryzjerski” to ze znakiem towarowym będzie się on wyróżniał na tle dziesiątek innych salonów fryzjerskich.

 

Dowiedz się więcej…

956

grafika

księga znaku

logo

znak towarowy

Czytaj również

Newsletter na stronie www - Wsparcie sprzedaży online
596

Newsletter na stronie www

Newsletter na stronie www jest realnym wsparciem sprzedaży online naszych produktów i usług. Od takiej tezy zaczynamy dzisiejszy artykuł, w którym będziemy chcieli odpowiedzieć na częste pytanie naszych klientów – czy newsletter na stronie www obecnie się w ogóle opłaca?

Czytaj dalej

Użyteczność stron internetowych
819

Użyteczność stron internetowych

Na przestrzeni lat użyteczność stron internetowych była rozumiana na wiele sposobów. Przyzwyczailiśmy się do określonych działań na witrynach, które prowadzą do danych informacji i te zachowania podświadomie staramy się powielać przy każdej stronie www. Za intuicyjność takich działań, za prostotę działania odpowiada UX design, czyli user-experience design.

Czytaj dalej