09-06 910

Znak towarowy marki - z czym to się je i jest mi potrzebne?

Znak towarowy marki - z czym to się je i jest mi potrzebne?

09-06 910

Znak towarowy stanowi co do zasady oznaczenie nakładane na towar, lub pojawiające się za reklamach lub dokumentach związanych z usługą. Przepisy prawne mówią o znakach towarowych, lecz zrównują z nimi znaki usługowe. Ilekroć mowa jest o znaku towarowym, należy rozumieć pod tym określeniem również znak usługowy. Tyle w teorii, są jednak różne rodzaje znaków towarowych… Jak to wszystko rozróżnić?

Znakiem słownym firmy Apple jest słowo Apple napisane standardową czcionką. Znakiem graficznym tej samej firmy jest logo w postaci nadgryzionego jabłka. Znakiem słowno-graficznym tej samej firmy będzie połączenie słowa Apple z grafiką jabłka.

Jak będzie z zakresem ochrony tych trzech rodzajów znaku towarowego? Słowo Apple jest tożsame w odbiorze klienta z nazwą firmy, a więc potencjalni nabywcy, rozmawiają o towarach, np. o komputerach Apple, a nie o sprzęcie z symbolem owocu. Używają więc słowa Apple. Trzeba więc stwierdzić, że najszerszy zakres ochrony wiążemy ze znakiem słownym. Trzecia forma, znak słowno-graficzny zawiera i słowo Apple i grafikę.

No dobrze - sworzyliśmy swoje logo, księgę znaku. Chcemy zastrzec swój znak towarowy. Jak to wygląda w praktyce? Sama procedura zastrzeżenia znaku towarowego na poziomie polskimi oraz europejskim wygląda podobnie. Są dwie różnice. Opłata w przypadku procedury unijnej jest wyższa, ale szybciej otrzymamy decyzję. Po opłaceniu wniosku jest on badany przez eksperta pod kątem braków formalnych oraz bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji wniosku. W przypadku braku nieprawidłowości znak podlega publikacji, co jest równoznaczne z rozpoczęciem trzymiesięcznego okresu sprzeciwowego. W tym czasie podmioty, które uważają, że znak podlegający rejestracji narusza ich prawa, mogą zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędu. Jeśli żaden podmiot nie zgłosi sprzeciwu, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, na dowód czego wydawany jest certyfikat.

Czy znak towarowy jest mi potrzebny? Jeśli firmie zależy na posiadaniu takowego, chce się ona chronić przed plagiatami - jak najbardziej tak. Dodatkowo, w naszej nazwie występuje powszechnie używana fraza, np. “salon fryzjerski” to ze znakiem towarowym będzie się on wyróżniał na tle dziesiątek innych salonów fryzjerskich.

Filmy

X

06-27 367

Realizacja strony www Auto Planeta

X

06-24 543

Website Style - Team

COPYRIGHT 2011 - 2021 ALL RIGHTS RESERVED